PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:43:46 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:40:30 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai01:58:55 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
4Khách vãng lai01:25:35 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=348
5Khách vãng lai01:12:59 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
6Khách vãng lai01:10:59 http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
19 1 2019