PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Mẫu hồ sơ cán bộ, đề nghị các đc tải xuống làm theo hướng dẫn 22/10/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2018 -2019 09/10/2018 [HyperLink19]
3 Các loai báo cáo cuối năm 24/05/2018 [HyperLink19]
4 Các đồng chí tải tổng hợp chung về và hoàn thiện các số liệu báo cáo của lớp mình 19/05/2018 [HyperLink19]
5 Tôi gửi EMIS sang kế hoạch lên không được. Các lớp tải mẫu về và gửi lại vào gmail phuthai.kq 16/05/2018 [HyperLink19]
6 Nhờ giáo viên chủ nhiệm làm các mẫu báo cáo 14/05/2018 [HyperLink19]
7 Tài liệu bồi dưỡng đánh giá thường xuyên theo thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT 16/03/2018 [HyperLink19]
8 Biên bản họp phụ huynh và gợi ý các nội dung họp phụ huynh để các đc tham khảo 13/01/2018 [HyperLink19]
9 Mẫu báo cáo cuối kì I, năm học 2017 -2018 02/01/2018 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu tuần 6 và tuần 10 năm học 2017 - 2018 02/11/2017 [HyperLink19]
11 Kế hoach thành lập và tổ chức các câu lạc bộ trường tiểu học Hưng Thái năm hoc 2017 - 2018 31/10/2017 [HyperLink19]
12 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 12/10/2017 [HyperLink19]
13 Biên bản họp phụ huynh lần 1 năm học 2017 - 2018 của các lớp 26/08/2017 [HyperLink19]
14 Mẫu danh sách học sinh năm học 2017-2018 14/08/2017 [HyperLink19]
15 Kế hoạch bồi dưỡng hè 2017 và trong năm học 2017 - 2018 10/08/2017 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu tôi đã chỉnh sửa từ lớp 2 đến lớp 5. 04/08/2017 [HyperLink19]
17 Bài thi tìm hiểu lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào 03/07/2017 [HyperLink19]
18 Biên bản họp phụ huynh các lớp các đồng chí tham khảo. 27/05/2017 [HyperLink19]
19 Các kết quả đã đạt được của nhà trường đẻ họp phụ huynh học sinh lần 3 26/05/2017 [HyperLink19]
20 Danh sách điểm khối 1 và 4 16/05/2017 [HyperLink19]
    
12345