PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Hạnh
2Tiếng Việt1BHoàng Thị Nhung
3Tiếng Việt1CNguyễn Thị Thắm
4Tiếng Việt2ANguyễn Thị Duyên
5Tiếng Việt2BĐỗ Thị Khánh
6Tiếng Việt2CBùi Thị Tình
7Tiếng Việt3ANguyễn Thị Thuỷ
8Tiếng Việt3BLê Thị Phương
9Tiếng Việt3CVũ Thị Thắm
10Tiếng Việt4ABùi T Hoài P Nga
11Tiếng Việt4BNg.T.Phương Loan
12Tiếng Việt4CVũ Thị Nhung
13Tiếng Việt5ATrần Thị Thu Hằng
14Tiếng Việt5BNguyễn Thị Oanh
15Tiếng Việt5CNguyễn T Thu Hương