PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
NVK5-00161 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00160 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00159 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00158 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00157 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00156 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00155 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00154 Dạy Mĩ thuật lớp 5. Theo định hướng phát triển năng lựcNguyễn Thị NhungKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK4-00144 Dạy Mĩ thuật lớp 4. Theo định hướng phát triển năng lựcNguyễn Thị NhungKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 4 Trong kho
NVK5-00153 Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5Phan Quốc ViệtKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK5-00152 Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5Phan Quốc ViệtKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 Trong kho
NVK3-00134 Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3Phan Quốc ViệtKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 3 Trong kho
NVK4-00143 Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4Phan Quốc ViệtKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 4 Trong kho
NVK4-00142 Giáo dục an toàn giao thông lớp 4Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 4 Trong kho
NVK4-00141 Giáo dục an toàn giao thông lớp 4Nguyễn Hữu HạnhKHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 4 Trong kho
12345678910...