PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 sao mai 22 220000
8 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
9 KHO SÁCH TRA CỨU - TỪ ĐIỂN 34 679500
10 Quản lý giáo dục 36 360000
11 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 KHO SÁCH ĐẠO ĐỨC 44 1086000
15 Dạy và học ngày nay 48 484700
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Khoa Học giáo dục 65 685500
18 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
19 Thế giới trong ta 67 735000
20 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
21 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 1 93 866900
22 Tạp chí giáo dục 98 1097700
23 Toán tuổi thơ 106 697000
24 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
25 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 3 134 3248100
26 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 2 137 3516700
27 Thế giới mới 142 1817600
28 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 4 144 3982200
29 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 1 160 3834100
30 KHO SÁCH NGHIỆP VỤ KHỐI 5 161 4399700
31 KHO SÁCH PHÁP LUẬT 162 10154712
32 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 3 167 1890800
33 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 2 171 1821200
34 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 5 206 2383800
35 KHO SÁCH THAM KHẢO KHỐI 4 229 2827800
36 Sách nghiệp vụ 239 4754924
37 Sách giáo khoa 295 2328200
38 KHO SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHUNG 399 7052798
39 KHO SÁCH THIẾU NHI 424 5194425
 
TỔNG
4294
69075769