PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THÁI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2021-2022 30/12/2021 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu tuần 9 năm học 2021-2022 08/11/2021 [HyperLink19]
3 Thông tư 22/2019/BG-ĐT ban hành về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp 19/10/2021 [HyperLink19]
4 Kế hoạch năm học 2021-2022 của trường TH Hưng Thái 12/10/2021 [HyperLink19]
5 Danh sách học sinh các lớp năm học 2021 -2022 26/09/2021 [HyperLink19]
6 TKB các lớp 2021 -2022 18/09/2021 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2021 -2022 15/09/2021 [HyperLink19]
8 Mẫu bảo hiểm y tế năm học 2021 -2022 06/09/2021 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu dạy tuần 1 của các lớp năm học 2021-2022 06/09/2021 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu năm học 2021 -2022 30/08/2021 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2020-2021 17/03/2021 [HyperLink19]
12 Danh sách học sinh các lớp đã bổ sung năm học 2020 -2021 01/10/2020 [HyperLink19]
13 Kế hoạch NH 2020-2021 trường TH Hưng Thái 29/09/2020 [HyperLink19]
14 Các khoản đóng góp NH 2020-2021 29/09/2020 [HyperLink19]
15 Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2020 -2021 18/09/2020 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu mới tuần 1 (đã điều chỉnh để thực hiện 1 buổi/ngày) 04/09/2020 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu năm học 2020 -2021 27/08/2020 [HyperLink19]
18 Mẫu báo cáo giữa kì II năm học 2019 -2020 30/05/2020 [HyperLink19]
19 Mẫu theo dõi sức khỏe học sinh hàng ngày 30/04/2020 [HyperLink19]
20 Chương trình các lớp KHII 08/04/2020 [HyperLink19]
    
123456